yoshiatsu
Resets:  0
Games:  401
Total:  181,025
Rank:  10

Games of yoshiatsu

Date
Net
Rounds
Details
yoshiatsu
May/29/18
2,070
24
yoshiatsu
Apr/26/18
-3,000
10
yoshiatsu
Apr/25/18
15,000
5
yoshiatsu
Apr/25/18
-3,000
4
yoshiatsu
Apr/25/18
-3,000
1
yoshiatsu
Apr/25/18
-3,000
1
yoshiatsu
Apr/25/18
-3,000
31
yoshiatsu
Apr/24/18
900
49
yoshiatsu
Apr/24/18
30,000
14
yoshiatsu
Apr/24/18
-3,000
1

to top